Tarotkort - Stora och Lilla Arcanan
Tarotleken består som bekant av två delar, Stora och Lilla 
Arcanan. Stora Arcanan består av 22 kort, numrerade från 0 till 21, och består av de kort vi väl vanligtvis förknippar med just Tarot - Narren, Djävulen, Döden, Eremiten, De Älskande, m.fl.

Tarotkort

7 Vagnen
Sökandet efter jämnvikt på livet resa, strävan efter balans. Kommer detta kort upp står det ofta för att man står inför ett val, där man söker balans och harmoni. Får du kortet i en meditation kan du ställa dig frågan: Hur uttrycker jag min vilja? Men kortet kan också stå för en fysisk resa om detta kort upp tillsammans med 6 svärd.

8 Styrkan
Nummer åtta står för din inre styrka, din själskraft. Kommer detta kort upp så betyder det att du har tillgång till din inre kraft och styrka i den situation du frågar om. Lejonet är förknippat med styrka och kraft.

9 Eremiten
Detta kort står ofta för ett inre sökande, där du behöver ge dig tid att söka svaren på det du frågar om. Kortet handlar om att dra sig undrar och det kan tyda på ett behov av att hellre drar sig undan, vara i tystnaden och vara meditativ än att vara bland människor. Om kortet kommer upp när frågan gäller en relation kan det på att man känner sig ensam i eller att man söker vägar för att hitta en lösning i situationen.

10 Lyckohjulet
Detta kort visar karmiska hjulet- vårt karma och saker som är utanför din påverkan. När jag får upp detta kort behöver ytterligare val göras eller fler yttre händelser inträffa innan man kan se tydligt vad svaret på frågan blir. Men detta kort kan också betyda att nu kommer chansen, saker dyker up på din väg, lyckan ler och du har tur, speciellt om du drar kortet i en personlig meditation. En vändpunkt och förändring.

11 Rättvisan
Detta kort betyder ett val eller beslut du måste ta. Kanske står du inför ett beslut och det visar på en situaiton där du behöver väga för och nackdelar. Det kan tex vara ett beslut som gäller en stor förändring i ens liv, att man vågar fatta ett beslut som kanske känns tungt men också för lösningar med myndigheter när man hittat jämvikten. Kortet kan också tyda på en skillsmässa eller andra juridiska beslut.

12 Den Hängde mannen
Detta är ett kort som visar att man är passiv och kanske gör sig till offer för en yttre situation. Man ställs inför att ge upp något för att få in något nytt, som kanske betytt mycket i ens liv men som man nu måste släppa taget om men som man inte riktigt är beredd att göra. Kortet kan också visa att du står för en ny viktig utveckling i ditt liv och att du går in i en inre kunskap. Drar du detta kort så står det för att du måste släppa taget, städa upp och göra dig av med gammalt. Det kan vara människor, vänner, relationer, materiella ting dvs du ska släppa taget om det som du inte längre behöver, det som inte längre ger dig något eller tankar och det du är rädd ska hända om du går din egen väg.

13 Döden
En förändring, du har lämnat något bakom dig! Kortet är för det mesta positivt. Om du drar detta kort ställ dig frågan; Hur vågar jag släppa taget från saker som jag är klar med? T ex städa garderoben, rensa på alla plan både materiellt och känlsomässigt, vänner och bekanta etc. Detta kort kommer ofta upp i relationer och arbete. Kortet står för förändring, nya äventyr och att man lämnat något bakom sig som man inte längre behöver. Det handlar om att släppa gamla mönster och blockeringar för att kunna ta in nya saker.

14 Måttligheten
Det här kortet visar behovet av tålamod, något måste övervägas innan man kan ta ett beslut. Det kan också betyda en strävan efter harmoni i känlsor. Detta kort handlar om att balansera, väga för och emot, och invänta rätt tid. Här måste något som är bra för både dig och andra utvecklas. Detta kort visar på kunskap, ro och stillhet, inre frid. Kortet kan också visa ett kreativt skapande och att du får vägledning från den andliga världen.

15 Djävulen
Detta kort handlar om det som har att göra med det obearbetade inom dig, ofta står det för en maktkamp i en relation. Kortet visar det som begränsar dig och hindrar din livsglädje. Om du drar detta kort i en meditation kan det vara något som det är meningen att du ska bearbete som själviskhet, begär, svartsjuka, avundsjuka, ilska, smärta, olösta saker med andra människor som binder dig till det förflutna och det kan vara rädslor som kommer upp, eller en olöst konflikt i en relation. Detta är något du måste gå igenom. Det kan tex vara att du hindrar dig i bekymmer för pengar, kanske stannar i en dålig relation av rädsla för ensamhet. Man måste tillåta sig att komma i kontakt med sin ilska är också ett av budskapen här. Kortet visar också din inre kraft att bejaka dig själv och sexualitet, att låta dig vara egoistisk.

16 Tornet
Detta kort handlar om förändringar som kommer utifrån. Drar du detta kort kan du inte längre hålla kvar det gamla, det kan vara yttre förändringar men också värderingar och föreställningar om en situation. Nu kastar universum ut dig från det torn du byggt, för att du ska göra en förändring. Det kan handla om att gå ur ett arbete, relation osv. Kortet visar något som tar plötsligt slut. Något händer äntligen om man tycker att man har stagnation i livet.

17 Stjärnan
Stjärnan är din inre visdom. Drar du detta kort i meditation står det för att du nu har släppt det gamla och ser dig själv på ett nytt sätt. Det står för helande och att bli healad. Hopp och inspiration finns här och det kan vara bra kanske att ta till att skriva/måla/vara kreativ och detta kan komma till en helt plötsligt. Kortet visar också en stark intuition och kontakt med andevärlden, men också kontakt med människor över avstånd, kanske internet...

18 Månen
Detta kort står för intuition, drömmar, känslor, bli guidad av drömmarna och här har du kontakt med din mediala förmåga, osynliga, känsla och aningar. Får du upp detta kortet kan du använda dig av meditation och inre vägledning. Kortet kan också visa att man riskerar att styras av sina känslor för mycket.

19 Solen
Här är du i din fulla kraft, kortet visar glädje och intensiv livskraft, Får du upp kortet i meditation är det en uppmaning att våga lysa och bejaka din inre kraft. Det står för ljus, värme och styrka. Nu kan du vara dig själv och att allt faller ut till det bästa. Kortet är nästan alltid ett bra kort.

20 Uppvaknandet
Detta kort står för ett avgörande och en insikt som kommer in i ens liv. Det är viktigt vad man väljer, för det skapar konsekvenser. Detta kort kommer ofta upp i karmiska relationer, när man träffat någon i tidigare liv som man behöver lösa något med som återspeglar samma situationer då som nu. Ofta är detta ett bra kort för frågor som gäller studier, eftersom de visar nya insikter, ett uppvaknande.

21 Världen
Världen visar fulländning i det du frågar om. Det visar att du valt en bra lösning, rätt sak, rätt väg, och att allt leder till harmoni. Om du drar detta kort så står det för att du är på rätt väg. Kortet visar en frihet på ett själsligt och mentalt plan, du har möjlighet att gå dina egna vägar för du har stor vishet. Allt blir till det bästa och vi får hjälp uppifrån av universum när vi drar detta kort. Kortet står för att något blir till det bästa, vi är på rätt plats, rätt tid, rätt arbete, rätt relation, rätt förhållanden etc.

Tarotlekens uppbyggnad

Anagram av ordet tarot är rota, rotation – livets cykliska natur, tota, total, hel, fullständig – varje steg i livet är ett steg mot helhet. Även tora, den judiska Lagen, är ett anagram.

En Tarotlek är en illustrerad kortlek. Den är uppbyggd av 78 kort (variationer finns). Dessa är fördelade på Lilla och Stora Arkanan . Lilla Arkanan är föregångare till de moderna spelkorten och innehåller 4 sviter: stavar som motsvarar klöver, bägare som motsvarar hjärter, svärd som motsvarar spader och mynt som motsvarar ruter. Varje svit består av ett Ess, nio numrerade kort från 2 till 10 samt kung, drottning, prins och prinsessa, vilket ger 14 kort i varje svit, alltså totalt 56 st.

Lilla Arkanan symboliserar vår verklighet, olika situationer inom arbete och aktiviteter, det sociala och kärlek, tankar och idéer, pengar och det matriella, vardagen vi lever i och de omedelbara läxorna vi ställs inför. Hovkorten representerar även olika roller vi spelar i livet samt olika personlighetsdrag. Det finns bl.a. en koppling mellan Hovkorten och Meyers Briggs Personlighetstyper, som ju ofta används av näringslivet i organisations- och ledarskapsfrågor. Inte konstigt alls, eftersom Meyers Briggs baserar sitt koncept på jungianska teorier och Jung studerade ju i sin tur Tarotkorten.

Stora Arkanan symboliserar större händelser, insikter, själens handlingar och mognadsprocess samt visar influenser vi utsätts för och de erfarenheter vi får. Den är baserad på den kosmiska Lagen, och innehåller 22 kort. De är oftast numrerade med romerska siffror I – XXI. Kortet Dåren är dock numrerat med 0, eller inte alls.

Man kan också se ett annat mönster i Tarotleken, s.k. Tarotkaraktärer, med hjälp av numerologi . Då delas korten in i 9 olika grupper, där samtliga kort i en grupp har samma numerologiska grundtal; t.ex. bildar alla Essen, I – Magikern, X – Lyckohjulet och XIX – Solen första gruppen, alla femmor, V -Hierofanten och XIV – Balansen femte gruppen o.s.v. De första tre grupperna innehåller sju kort vardera och de övriga grupperna sex kort vardera. Dåren, kort nr 0 i Stora Arkanan samt Hovkorten, ingår inte i någon grupp.

Ytterligare ett antal grupperingar av korten kan göras, genom att man använder sig av matematik och de olika grundformerna triangeln, kvadraten eller cirkeln.